Opći uvjeti

Opći Uvjeti

 

1. Definicije
Pod pojmom Iznajmljivač u daljem tekstu podrazumijeva se vlasnik smještajnih kapaciteta Rosse Apartmani Put Križica 55 Šolta, odnosno njegov pravni zastupnik.
Pod pojmom Gost u daljnem tekstu podrazumijeva se fizička osoba koja s Iznajmljivačem sklopi Ugovor o Najmu, za koji se smatra da je sklopljen prihvaćanjem rezervacije od strane Iznajmljivača i Gosta kako je opisano u ovim Općim uvjetima u članku 5.
Pod pojmom WebPlatforma podrazumjeva se mrežno mjesto https://rosseapartments.com sa svim sadržajima i uslugama koje nudi.

 

2. Uvod
Ovi Opći Uvjeti sastavni su dio Ugovora o Najmu između Iznajmljivača i Gosta. Odnose se na naše usluge koje nudimo putem naše WebPlatforme kao i usluge smještaja u našim smještajnim jedinicama te sve vezane usluge.
Ove su stranice sa svojim sadržajem i uslugom online rezervacije smještaja u vlasništvu Iznajmljivača te su namjenjene isključivo za Vašu osobnu, nekomercijalnu uporabu i to za upoznavanje sa sadržajem i uslugama koje nudimo te rezerviranje odnosno kupnju istih. Stoga nije dozvoljeno korištenje, kopiranje, prikazivanje, preuzimanje ili reproduciranje bilo kojeg sadržaja ili informacije koje su na raspolaganju na našoj Web Platformi u bilo kakve komercijalne ili konkurentske svrhe.
Korištenjem ove web stranice i/ili ostvarenjem rezervacije odnosno zaključivanjem Ugovora o Najmu slažete se da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove Uvjete kao i Izjavu o zaštiti privatnosti.
Sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu kako za Iznajmljivača tako i za Gosta.

 

3. Opis usluga i kategorizacija
Naši smještajni kapaciteti u vlasništvu su privatne osobe Iznajmljivača te njima upravlja domaćin (fizička osoba) Iznajmljivač.
Smještajne jedinice koje nudimo kategorizirane su od službene nadležne institucije kao:
a. Apartman Aida – apartman sa 2 zvjezdice
Iznajmljivač nudi uslugu smještaja u navedenim smještajnim jedinicama pot točkom a. te se obvezuje da će obezbjediti slijedeće u istima:
-vanjski parking
-toplu i hladnu vodu
-električu struju
-higijenske potrepštine (posteljina, ručnici, sredstva za čišćenje i dezinfekciju)
-uređaj za grijanje(peć na drva)
-frižider
-štednjak
-uređaj za hlađenje(klima)
-u pravilu, Iznajmljivač ne obezbjeđuje WC papir.
Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i ne mogu se uspoređivati.
Iznajmljivač nije dužan udovoljiti zahtjevima i željama Gosta koje nisu u opisu osnovnih usluga koje iznajmljivač nudi ali će ako je moguće pokušati zadovoljiti dodatne zahtjeve Gosta (udobnost, pribavljanje dodatnih uređaja i sl.. ), ali ne može jamčiti ispunjenje takvih zahtjeva, te iste ima pravo naplatiti u visini dodatno učinjeg troška.

 

4. Cijene i plaćanje
Cijenik naših usluga objavljen je na našoj WebPlatformi te je izvješen u samim smještajnim jedinicama.
Cijene smještajnih jedinica su objavljene u EUR-ima.
Cijena usluge smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano u cjeniku uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Iznos obavezne nadoplate je Gostu predočen na specifikaciji izračuna ukupnog iznosa rezervacije prilikom procesa kreiranja rezervacije. Opcionalne dodatne usluge su one usluge koje nisu uključene u osnovnu cijenu te su ostvarive uz prethodnu najavu Iznajmljivaču ali i nadoplatu pružatelju usluge pa ih stoga Gost plaća na licu mjesta u gotovini sukladno uputama za plaćanje navedenima u ponudi Iznajmljivača. Gost je dužan dodatne odnosno posebne usluge zatražiti ili najaviti prilikom rezervacije smještaja.
Kod rezervacije privatnog smještaja u cijenu je u pravilu uračunata potrošnja električne energije, vode i plina, posteljina, završno čišćenje, jednokratna prijava i ekološka pristojba, te sve dodatne usluge koje su kao takve navedene u pojedinima opisima smještaja.

Iznajmljivač zadržava pravo izmjene cijena u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Cijene za već potvrđene avansirane rezervacije neće biti promjenjene.
Gostu koji je uplatio akontaciju ili cijeli iznos za određenu rezervaciju, Iznajmljivač jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje je izvršio uplatu. Gost zadržava pravo otkaza rezervacije ukoliko je cijena rezervacije povećana više od 10% u odnosu na prvotnu cijenu rezervacije, uz pravo na povrat do tada uplaćene cijene pri čemu je pravo na naknadu štete isključeno.

U koliko Gost rezervira smještaj preko naše WebPlatforme omogućeno je plaćanje putem:
-PayPal servisa
-direktnom bankovnom transakcijom
I to na način da je Gost dužan uplatiti predujam od ukupne cijene u iznosu od 30%, a ostatak plaća prilikom primitka ključeva kod dolaska.
Kod plaćanja direktnom bankovnom transakcijom, Gost je dužan u roku od tri sata dostaviti potvrdu o uplati. U suprotnom Iznajmljivač zadržava pravo otkaza rezervacije.
U slučaju rezervacije smještaja na drugim platformama za plaćanje se primjenjuju važeći uvjeti tih platformi.
Napomena za plaćanje bankovnom doznakom koja se odnosi isključivo na inozemne Goste: Gost je dužan uplatu izvršiti bankovnim transferom na devizni račun Iznajmljivača. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja snosi Gost u cijelosti.
Napomena za plaćanje kreditnom karticom(ukoliko je omogućeno): Sva plaćanja izvršavaju se u eurima. Prilikom naplate kreditnom karticom Gosta isti se iznos pretvara u nacionalnu valutu Gosta prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost malog odstupanja naplaćenog iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na WebPlatformi Iznajmljivača.

 

5.Rezervacija smještajne jedinice i skapanje Ugovora o najmu
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno, telefonom ili osobno.
Rezervacije se zaprimaju minimalno 24 sata prije željenog datuma početka rezervacije.
Minimalna rezervacija iznosi 5 dana.
Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije.
Iznajmljivač smatra da je smještajna jedinica rezervirana te da je Ugovor o najmu sklopljen u trenutku kada uplata predujma od strane Gosta bude vidljiva na bankovnom računu Iznajmljivača odnosno kada Iznajmljivač dobije potvrdu o plaćanju od strane Gosta ili servisa za plaćanje.
Prilikom kreiranja zahtjeva za rezervaciju Gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća.
Uplatom rezervacije od strane Gosta te prihvaćanjem Rezervacije od strane Iznajmljivača, sve navedeno u ovim Uvjetima postaje pravna obveza za obje stranke.
Gost se o tome obavještava emailom.
Ako u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba od naznačenog kapaciteta smještajne jedinice, Iznajmljivač ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili im može pokušati organizirati dodatni smještaj uz nadoplatu.

 

6. Obveze Iznajmljivača
Iznajmljivač je dužan brinuti o provedbi naručenih i plaćenih usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te brinuti o pravima i interesima Gosta sukladno zakonskim propisima i dobrim običajima u turizmu.
Iznajmljivač isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom.

 

7. Pravo Iznajmljivača na izmjene i otkaz rezervacije
Iznajmljivač se obvezuje osigurati Gostu smještaj u rezerviranom terminu i kapacitetima osim u slučaju izuzetnih nepredvidivih okolnosti (elementarne nepogode, rat, terorističke akcije, nemiri, sanitarni poremećaji, intervencije nadležnih vlasti i sl.).
Iznajmljivač može predložiti promjene rezerviranog smještaja ili otkazati rezervirane smještajne kapacitete potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti.
Ako bi Gost uplatio rezervaciju koju Iznajmljivač zbog izuzetnih okolnosti ne bi mogao ispuniti, Iznajmljivač će Gostu ponuditi alternativu koja može biti iste, niže ili više kvalitete od kvalitete rezerviranog smještaja koju Gost nije dužan prihvatiti. U slučaju prihvaćanja alternative, ako bi alternativa kvalitetom bila lošija od rezerviranog smještaja Iznajmljivač Gostu vraća preplaćeni iznos. Ukoliko bi alternativa kvalitetom bila bolja od rezerviranog smještaja, Gost je dužan nadoplatiti razliku u cijeni.
Iznajmljivač je dužan obavijestiti Gosta o nastalim promjenama odmah po nastupu izvanrednih okolnosti, a u nemogućnosti pronalaska alternative, vratiti Gostu uplaćeni, a nerealizirani iznos novaca.
Iznajmljivač nije dužan nadoknaditi Gostu nikakve druge troškove osim gore navedenih.
Iznimno, Iznajmljivač zadržava pravo otkaza rezervacije bez obrazloženja unutar tri dana od prihvaćene rezervacije ukoliko do početka rezervacije ima više od tri dana odnosno unutar 12 sati ako do početka rezervacije ima manje od tri dana. U tom slučaju Iznajmljivač se obvezuje na povrat iznosa uplaćenih sredstava u zakonskim rokovima pri čemu Gost nema pravo tražiti naknadu štete od Iznajmljivača.

 

8. Obveze Gosta
Gost je obvezan:

 • posjedovati sve valjane osobne i putne isprave iz kojih se može utvrditi identitet i drugi potrebni podaci istog
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
 • provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza
 • pridržavati se kućnog reda u zakupljenoj smještajnoj jedinici, te surađivati s Iznajmljivačem u dobroj namjeri
 • prilikom dolaska u zakupljenu smještajnu jedinicu, pružatelju usluge predočiti potvrdu sa točno naznačenim brojem osoba i vrstom usluga koje im moraju biti pružene
 • uplatiti ostatak iznosa rezervacije na licu mjesta na dan dolaska u smještaj ukoliko je za svoju rezervaciju odabrao model plaćanja ostatka na dan dolaska.
 • platiti polog od 200 EUR-a po dolasku. Polog će biti vraćen na primopredaji ključeva na odlasku, ako Gost nije prouzročio nikakvu štetu
 • prijaviti odmah prilikom slanja upita za smještaj ukoliko planira dolazak sa više osoba nego je navedeni kapacitet smještaja, iako se radi o malodobnoj djeci. Mogućnost boravka s većim brojem osoba ovisi isključivo o dobroj volji Iznajmljivača što ne isključuje mogućnost naplate nadoplate za dodatne osobe. Ne postoji pravilo prema kojem malodobna djeca mogu besplatno i bez najave boraviti u smještaju

-prilikom odlaska Gost je dužan korištenu smještajnu jedinicu očistiti neovisno o usluzi završnog čišćenja Iznajmljivača. Završno čišćenje koje je Gost dužan napraviti podrazumijeva pranje i slaganje posuđa, uklanjanje smeća i metenje svih prostorija tako da se objekt Iznajmljivaču vrati uredan.
U slučajevima nepoštivanja navedenih obaveza, Gost sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije gost se obvezuje da će ukoliko uzrokuje bilo kakvo materijalno oštećenje u rezerviranom smještaju, na licu mjesta platiti Iznajmljivaču svu uzrokovanu štetu.

 

9.Pravo Gosta na promjene i otkaz rezervacije
Ako Gost želi promijeniti ili otkazati potvrđenu rezervaciju, mora to učiniti pismeno(emailom ili poštom).
Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge. Promjena rezervacije unutar 15 dana prije početka rezervacije ili tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije te se primjenjuju dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.
Promjena rezervacije ukoliko je moguća napraviti će se besplatno. Ako Iznajmljivač ne može izvršiti promjenu rezervacije, te ako Gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenit će se dolje navedeni Uvjeti otkaza rezervacije.

Uvjeti otkaza rezervacije
Svaku promjenu ili otkaz rezervacije Gost je dužan uputiti Iznajmljivaču pismenim putem (e-mail) kako bi Iznajmljivač bio u mogućnosti obraditi zahtjev. Promjena ili otkaz rezervacije telefonskim putem nisu mogući.
U slučaju otkaza potvrđene rezervacije smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

 • Za otkaz rezervacije do 15 dana prije početka korištenja usluge, Gost će dobiti kompletan povrat uplaćenog novca
 • Za otkaz rezervacije od 15-0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije, odnosno Iznajmljivač zadržava uplaćeni predujam u cijelosti
  -ako Gost nije otkazao rezervaciju a ne dođe unutar 24h u rezerviranom smještaju od trenutka početka rezervacije, smatra se da je odustao od rezervacije te se iznos uplaćenog predujma zadržava u cijelosti.

10.Prtljaga i osobne stvari
Gost je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Gost sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njegovog nadzora. Iznajmljivač ne odgovara za oštećenu, ukradenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu. Izgubljenu prtljagu ili krađu Gost je dužan prijaviti Iznajmljivaču i nadležnoj policijskoj postaji.

 

11. Kućni ljubimci
Iznajmljivač zadržava pravo bezuvjetnog otkaza rezervacije Gostu koji bi u rezerviranu jedinicu doveo kućnog ljubimca, osim ako nije drugačije unaprijed pisano dogovoreno.

 

12. Odricanje od odgovornosti
Na ovoj WebPlatformi koristimo automatizirano prevođenje na druge strane jezike koje uvijek nije 100% točno niti ponekad u duhu jezika Gosta. Stoga ne preuzimamo odgovornost za možebitne nesporazume koji bi nastali uslijed nejasnog i netočnog prijevoda.

 

13. Prava intelektualnog vlasništva
Iznajmljivač zadržava potpuno vlasništvo nad svim pravima intelektualnog vlasništva (izgleda i koncepta (uključujući infrastrukturu)) WebPlatforme na kojoj se pruža usluga (uključujući recenzije gostiju i prevedeni sadržaj) i nemate pravo kopirati, preuzimati, dodavati hiperveze na stranicu, promovirati, objavljivati, plasirati na tržište, integrirati, kombinirati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj (uključujući prijevode i recenzije gostiju) ili naš brand bez izričite pismene dozvole. U slučaju da (djelomično ili u cjelosti) koristite ili kombinirate naš (prevedeni) sadržaj (uključujući recenzije gostiju) ili imate udio u pravima intelektualnog vlasništva na Platformi ili (prevedenom) sadržaju ili recenzijama gostiju, ovim putem dodjeljujete, prenosite i prebacujete sva prava intelektualnog vlasništva Iznajmljivaču. Bilo kakvo nezakonito korištenje ili bilo koja od gore navedenih radnji ili postupaka predstavljaju kršenje naših prava intelektualnog vlasništva (uključujući autorska prava i prava pristupa podacima).

 

14. Ostale odredbe
Rezervirani smještaj je Gostu od 14 sati na raspolaganju i mora biti napušten do 10 sati na odlasku
Gost dobiva za vrijeme trajanja boravka, potrebne ključeve što će biti u skladu s najvećom pažnjom. Ako se izgubi ključ, Gost je odgovoran za sve nastale troškove
Najam je samo za Goste iznad 18 godina (djeca u pratnji)
Djeca ne smiju biti bez nadzora.
Unutar smještajne jedinice zabranjeno je pušenje.
U smještajnoj jedinici nudimo internet vezu putem Wi-fi spajanja.
Uvjeti korištenja Wi-Fi mreže:

a) internet je besplatan za Gosta
b) ne možemo garantirati za dostupnost mreže niti preuzeti bilo kakvu bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem mreže
c) zadržavamo pravo prekinuti uslugu u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga, bez prethodne najave
e) zadržavamo pravo za spremanje korisničkog imena i podatke veze (IP, MAC adresu, vrijeme) za izdavanje podataka, ako je potrebno za sudske organe u trenutnim istragama
f) korisničko ime i lozinku može koristiti samo Gost za vrijeme trajanja boravka i oni moraju ostati tajni
h) korištenje plaćenih usluga putem mreže nije dopušteno. Troškove koji bi nastali korištenjem tih usluga dužan je snositi Gost
i) prijavom u našu internet mrežu, slažete se s uvjetima I odredbama o korištenju internet mreže

 

15. Rješavanje prigovora
Gost ima pravo prigovora zbog neizvršene ili nekvaliteno izvršene ugovorene usluge.
Prigovor podnosi Iznajmljivaču usmeno ili pismeno.
U slučaju da problem nije moguće ukloniti odmah ili u razumnom roku te ako Gost traži naknadu štete, dužan je prigovor podnijeti u pisanom obliku.
Gost je dužan na dan dolaska odmah kod Iznajmljivača reklamirati neodgovarajuću uslugu i primjećene nedostatke. Gost je dužan surađivati sa Iznajmljivačem u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Iznajmljivač nije dužan uvažiti naknadni prigovor.

Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije bio otklonjen, najkasnije do 14 dana od završetka rezervacije, gost je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora Iznajmljivaču, e-mailom ili poštom na njegovu adresu. Iznajmljivač će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku 14 dana nakon završetka rezervacije.
Dok postupak rješenja traje, a ukupno 28 dana nakon primitka prigovora, Gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe ili institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu Gost se odriče prava na tužbu.
Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.
Iznajmljivač se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo Gosta, a ne tiču se direktno kvalitete rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređenje plaže, prevelika udaljenost javnih plaža od smještaja, prevelike prometne gužve, krađa i sl.).
Gost koji napusti objekt i samoinicijativno pronađe drugi smještaj zbog nezadovoljstva zatečenim stanjem rezerviranog smještaja, bez da je Iznajmljivaču pružio mogućnost da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, nema pravo zahtijevati povrat novca kao ni uputiti tužbu za nadoknadu štete.
Ukoliko neki od ovih članaka ovih Općih uvjeta nije primjenjiv to ne isključuje obvezu Gosta i Iznajmljivača da prihvate ostale članke ovog ugovora.

 

16. Nadležnost suda
Gost i Iznajmljivač nastojat će eventualne sporove o primjeni ovoga Ugovora riješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Splitu, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

17. Privatnost podataka

Podaci prikupljeni putem obrasca rezervacije smatraju se osobnim podacima i podliježu zaštiti propisanoj važećim propisima Republike Hrvatske. Navedeni podaci će se koristiti samo u svrhu ostvarivanja prava i ispunjavanja obveza po osnovi rezervacije zaprimljene putem naše WebPlatforme, te se neće koristiti u druge svrhe. Potvrdom rezervacije potvrđujete da su podaci navedeni u obrascu rezervacije istiniti i točni te da ste upoznati sa svrhom njihova prikupljanja i obrade.
Odričemo odgovornost o zaštiti podataka uslijed nastanka više sile(hakiranja stranice i slično)
Također ste dužni pročitati i prihvatiti našu Politiku privatnosti prilikom rezervacije, te dolaskom na WebPlatformu i korištenjem iste prihvatiti postavljanje kolačića na Vaš uređaj te na znanje primiti Obavijest o kolačićima.
Osoba zadužena za zaštitu osobnih podataka je Iznajmljivač.

 

Zadnja izmjena, 01.07.2023.

Translate »